cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Aktuální informace o kvalitě přírodní koupání na CZeCOTu

E-mail
Pátek, 15 srpen 2008

Česká republika dle platné legislativy člení místa ke koupání na základní 4 druhy:

1. Koupaliště ve volné přírodě - místa, za které si někdo (takové osobě se říká provozovatel) vzal zodpovědnost a sleduje (přesněji řešeno nechává sledovat) na své náklady jakost vody a zabezpečuje další služby na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz záchodů a údržba ploch na koupališti, často zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Většinou se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné.

2. Povrchové vody využívané ke koupání, tzv. koupací oblasti - významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, ale které využívá ke koupání větší počet osob a které Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zařadilo na seznam sledovaných míst. Nevybírá se na nich vstupné a vybavenost bývá obecně menší než u koupališť ve volné přírodě. Starost za kontrolu jakosti vody má krajská hygienická stanice.

3. Ostatní vodní plochy. Samozřejmě je možné se koupat i jinde než na koupalištích ve volné přírodě nebo na koupacích oblastech. Koupat se je možné v podstatě kdekoli, kde to není zakázáno. Tento princip je označován jako obecné užívání vod. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání těchto vodních ploch ale není nikým sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.

4. Umělá koupaliště, mezi které patří kryté bazény a většina venkovních bazénů (pokud je v nich voda upravována). Požadavky na jakost vody v těchto koupalištích jsou přísnější než u koupališť ve volné přírodě. Provozovatel má za povinnost upravovat a kontrolovat vodu tak, aby kvalita vody odpovídala stanoveným předpisům.

Kvalita voda na místech ke koupání se sleduje v tzv. koupací sezóně, která je definována dle vyhlášky č. 135/2004 Sb.  „vzhledem ke klimatickým podmínkám obvykle od začátku června do konce srpna.". Stanovuje se individuálně pro každé koupaliště.

zpracováno dle stránek Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz)

Jak je z rozdělení patrné, kvalitu vody v umělých koupalištích zabezpečuje provozovatel a pokud nevyhovuje, koupaliště nemůže provozovat. Odlišná je však situace u koupacích oblastí (přírodní koupání s provozovatelem), přírodního koupání (bez provozovatele) a u ostatních vodních ploch, kde případný provozovatel má velmi omezené možnosti kvalitu vody ovlivňovat. V těchto místech je nezbytné provádět pravidelná měření kvality koupací vody a informovat návštěvníky o jejich stavu.

Vědomi si této skutečnosti rozhodli jsme se v rámci turistického portálu CZeCOT.com zpřístupnit informace o kvalitě vody v těchto oblíbených místech přírodního koupání i našim internetovým návštěvníkům, a to konkrétně na adrese http://prirodni-koupani.czecot.com:

Image

Základním zdrojem dat na základě souhlasu hlavního hygienika ČR (o čem všem nerozhoduje...?!) je Státní zdravotní ústav. Data jsou navíc doplňována ještě ze zdrojů krajských hygienických stanic. V době spuštění databanka disponuje aktuálními údaji z celkem cca 150 míst, které tvoří koupací oblasti a ostatní vodní plochy. Postupně se pokusíme získat souhlas s prezentování těchto údajů ještě od cca 145 provozovatelů koupališť ve volné přírodě tak, aby prezentované údaje a pokrytí území byly co nejkomplexnější.

Co se týká šíře prezentovaných údajů, rozhodli jsme se prezentovat celkové hodnocení (se škálou od 1 do 5), teplotu vody a průhlednost v metrech.  Zajímavostí je, že z posledních měření provedeného 11.8.2008 nejvyšší průhlednosti dosahuje vodní nádrž Orlík s hodnotami 3-4 metrů. Teplota se ve sledovaných místech pohybuje mezi 19 až 25 °C.  Obdobně jako u lyžařských středisek i u míst ke koupání aktuální údaje ukládáme do historie a z uložených údajů pak dle jednotlivých sezón vytváříme přehledy a grafy - viz např. Domanínský rybník . Tyto přehledy pak zpětným pohledem na průběh kvality vody v minulé sezóně pomohou našim uživatelům lépe naplánovat dovolenou apod.

 
< Předch.   Další >