cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

eTurismus na ISSS 2007

E-mail
Thursday, 03 May 2007

IT odborníci v cestovním ruchu si 2.–3. dubna 2007 dali dostaveníčko v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové, kde si každoročně v rámci své již tradiční sekce eTurismus na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, předávají své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že paralelně s tím probíhá i Visegrádská konference V4DIS, nechyběli mezi panelisty i kolegové ze sousedních zemí.

Moderování jednání se ujal Vít Pechanec z firmy World Media Partners, s.r.o. a vzhledem k neúčasti původně prvního vystupujícího Jiřího Vačkáře z Ministerstva pro místní rozvoj předal hned po úvodu slovo panu doc. RNDr. Josefovi Zelenkovi, CSc., známému odborníkovi na informační systémy v cestovním ruchu z místní Univerzity Hradec Králové. Přinesl zajímavé informace na téma koncepce webové části regionálního IS v CR v kontextu inspirativního průvodce. V rámci své přednášky poukázal na některé prvky, které zatraktivňují web z pohledu návštěvníka. Dle něho je nezbytné představit region v historickogeografickém kontextu a navázat mentální kontakt potenciálního návštěvníka s regionem. To je možné učinit s pomocí interaktivních/senzitivních map, mentálních map, historických kreseb a fotografií navozujících pocity tradičnosti, historizující nálady a historické patiny, historické plány a mapy, využívání kronik, pověstí, erbů, znaků měst a obcí, fotografie zajímavých míst v krajině či s různými i neobvyklými pohledy na krajinu, využíváním loga regionu.

Jako druhá vystoupila PaedDr. Ivona Fraňová, prezidentka Slovenské asociace informačních center. Ve své přednášce na téma moderní elektronické marketingové nástroje samospráv se zabývala marketingem destinace z pohledu samosprávy v současné době. Dnešní stav webových prezentací samospráv označila jako chaos množství informací. To je zapříčiněno nedefinováním konečného uživatele webu, jehož lze z pohledu samosprávy rozdělit na občana, turistu a investora. Webovou část věnovanou turistovi by mělo spravovat místní informační centrum. Následně představila webovou prezentaci města Nitra, kde sama informační centrum řídí.

Waldemar Kujawa z Walbrzychu ukázal, že i přeshraniční spolupráce nemusí být nutně v blízkosti hranice dvou zemí, ale např. mezi vzdálenými městy Hradec Králové a Walbrzych. Škoda, že tento společný projekt byl odprezentován v polštině, angličtina by jistě účastníkům přinesla více informací o možnostech využití prostředků z fondů Interreg IIIA.

Druhým slovenským hostem byl tým z Bratislavy v čele s Martinou Gajarskou, jež představila nové webové stránky města Bratislavy. Prezentace potvrdila tvrzení paní Fraňové týkající se nezbytnosti rozdělení webových stránek dle cílových skupin.

Poté odprezentoval oficiální projekt Pardubického kraje turistický portál Východní Čechy www.vychodni-cechy.info projektový manažer a zároveň moderátor sekce Vít Pechanec. Tento portál je jedním ze 4 projektů na podporu cestovního ruchu v Pardubickém kraji a za cíl má zvýšení počtu návštěvníků a turistů v kraji. Dle Pechance je postaven na 6 základních pilířích: optimalizaci pro vyhledávače (SEO), přístupnosti dle českých i mezinárodních standardů, použitelnosti webu (web usability), využívání centrálního datového zdroje turistického serveru ČR www.CZeCOT.com , úzké spolupráci s turistickými informačními centry a integraci map. Kvalitu projektu dosvědčuje získání zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou webovou prezentaci v kategorii region, která byla udělena v rámci slavnostního večera. O události informujeme v tomto čísle na straně 62.

Následovala prezentace portálu kraje Vysočina (www.region-vysocina.cz). Jitka Mattyašovská přiblížila nově připravované řešení portálu spočívající v redesignu a ve změně navigace. Nezapomněla také na novinky na portálu: nové zpracování zimních sportů včetně e-mailového a SMS servisu o sněhových podmínkách a rozšíření o aplikace GIS.

Závěr série vystoupení patřil pak Ing. Ivanu Sejčkovi z Magistrátu Hlavního města Prahy na téma „ePraha a podporu turismu“. Představil nový portál Praha.eu, po kterém následoval projekt pražské čipové karty, kterou bude možné využít pro parkování, v knihovně, jako bezpečný přístup na Portál HMP a také pro elektronický podpis. Oproti tomu nová pražská karta turisty nebude personalizovaná, ale bude pokrývat široké spektrum turistických služeb v Praze.

Konference ISSS 2007 - předávání cen


Jaroslav Folprecht přebírající ocenění

Vítězové Zlatý erb 2007

 
< Předch.   Další >