cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Nová publikace o e-turismu

E-mail
Úterý, 14 říjen 2008

Titulní strana publikace e-TourismNěkolik měsíců intenzivní práce autorského týmu, složeného z Josefa Zelenky, Víta Pechance, Vladimíra Bureše, Pavla Čecha, Daniely Ponce a vydavatelství C.O.T. media, s.r.o., bylo završeno vytvořením nové publikace s označením "e-Tourism v oblasti cestovního ruchu". Tu zakázkově realizovala společnost World Media Partners, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Publikace se na svých téměř 240 stranách dosti detailně zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu s cílem zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků veřejné správy, rovněž zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol - odborníků na cestovní ruch ve veřejné správě.

Konkrétně v publikaci čtenáři naleznou informace o specifikách e-turismu, trendech vývoje v České republice, zemích Visegrádské čtyřky a ostatních evropských zemích, nových technologiích, zabezpečení, personalizaci, datovém managementu a mezinárodních organizacích zabývající se problematikou e-turismu. Velký prostor je věnován v publikaci Internetu, jeho specifikám a aktuálním trendům. Jistě ne nezajímavá je také kapitola s návrhy doporučení v oblasti e-turismu pro veřejnou správu, které byly  sestaveny na základě průzkumu mezi třemi desítkami zástupců samosprávy (krajské úřady a jejich destinační managementy) a představitelů regionálních sdružení v cestovním ruchu.

Na zkušenosti s tvorbou publikace jsme se pozeptali Víta Pechance, který byl nejen spoluautorem ale také projektovým manažerem této publikace: „Musím říci, že tvorba takto rozsáhlé publikace je pro mě hodnotnou zkušeností, zvláště pak k nevelkému časovému prostoru, který jsme měli k dispozici. Vzhledem k množství spoluautorů se v každém případě vyplatila kvalitní počáteční příprava zahrnující vytvoření metodiky a šablon pro tvorbu jejího obsahu. Jsem rád, že se v publikaci úspěšně podařilo zkombinovat jak teoretické znalosti kolegů z Univerzity Hradec Králové, tak ty praktické, které jsem já a další kolegové, kteří se na publikaci externě podíleli, získali z vlastních zkušeností v rámci svých především internetových aktivit. Vzájemné recenzování, studium především zahraničních zdrojů, ověřování získaných informací - to vše nás navíc znalostně všechny obohatilo. Pevně věřím, že se publikace stane základní literaturou pro studium e-turismu u nás a také základním východiskem při tvorbě oficiálního informačního a rezervačního systému České republiky. Uvítáme jakékoliv připomínky k ní. Vývoj ICT je natolik rychlý, že očekávám, že za min. 2 roky bude publikaci nezbytné zaktualizovat."

Publikace je volně k dispozici v e-knihovně v rámci stránek www.vzdelavanivcr.cz (po přihlášení).

Tato publikace je  spolufinancována Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu.

Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Ústav marketingu a obchodu, Provozně ekonomická fakulta MZLU Brno

Recenze na publikaci
e-Tourism v oblasti cestovního ruchu

kolektivu autorů Josefa Zelenky, Víta Pechance, Pavla Čecha, Vladimíra Bureše, Daniely Ponce
vydanou v Praze Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2008

Recenzovaná publikace má 240 stran, 7 kapitol, 2 přílohy, rozsáhlý terminologický slovník a velmi rozsáhlý seznam použité literatury s 204 položkami.

Název publikace jednoznačně určuje obsah, tomu zcela prokazatelně odpovídá i její struktura. Informační a komunikační technologie (ICT) již dvě desítky let výrazně ovlivňují aktivity profesionálů i účastníků cestovního ruchu, přičemž využívání ICT se děje se stále větší dynamikou. Vedoucí autorského kolektivu doc. J. Zelenka a další pracovníci Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě věnují dané problematice výzkumně i pedagogicky. Totéž platí pro tento autorský kolektiv. Obsahově je tato publikace velmi aktuální, v českém prostředí nová, původní a pro potřeby dalšího vzdělávání stávajících profesionálů i studujících obory cestovního ruchu žádoucí, nezbytná. Vydavatel v tiráži její obsah směřuje jen na odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné zprávy pro oblast cestovního ruchu. Její obsah a rozsah však prioritně zaujme profesionály na různých pozicích cestovního ruchu a pedagogy, kteří zabezpečují profesní přípravu studujících na vysokých školách, vyšších odborných školách a středních školách se zaměřením cestovní ruch. Je tedy třeba uvažovat s poměrně rozsáhlou čtenářskou/studijní základnou a objeví-li se potřeba přistoupit k dalšímu vydání publikace.

Podle způsobu zpracování přísluší této publikaci několik možných přívlastků. Je to učebnice pro studující a osoby na počáteční fázi poznání dané oblasti. Je to příručka pro profesionály, kteří v konkrétní situaci využívání ICT pohotově najdou spektrum praktických informací využitelných v dané praxi. Je to průvodce pro osoby s osvojeným poznáním e-turismu, e-businessu, který utříděnou, strukturovanou formou přináší široký přehled poznatků a efektivní cestou (průvodce) vede čtenáře k novému, prohloubenému poznání.

Vydávaná publikace nabízí skutečně velmi široké spektrum informací, které postihují současný stav uplatňování ICT v různých oblastech cestovního ruchu a který je v některých oblastech již rutinně využíván u jiných je naznačeno perspektivní využívání. Těžiště je v charakteristice využívaných technologiích, počínaje relativně jednoduchými osobními prostředky, přes internet a globálními distribučními a rezervačními systémy konče.

V Brně 12. 9. 2008 Arnošt Wahla

 

 
< Předch.   Další >