cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Nová publikace o e-turismu

E-mail
Úterý, 01 červenec 2008

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vytvoření publikace "e-Tourism v oblasti cestovního ruchu". Nabídka byla předložena v autorském týmu spolu s odborníky z Univerzity Hradec Králové v čele s panem doc. RNDr. Josefem Zelenkou, CsC. Publikace se bude zabývat využitím informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků veřejné správy, rovněž zlepšení profesní přípravy a vzdělávání absolventů škol - odborníků na cestovní ruch ve veřejné správě.

Konkrétně v publikaci čtenáři naleznou informace o specifikách e-turismu, trendech vývoje v České republice, zemích Visegrádské čtyřky a ostatních evropských zemích, nových technologiích, zabezpečení, personalizaci, datovém managementu a mezinárodních organizacích zabývající se problematikou e-turismu. Jistě nezajímavá bude také kapitola s návrhy doporučení v oblasti e-turismu pro veřejnou správu.

Publikace rozsahem překročí 200 stran a k dispozici bude volně v rámci stránek www.vzdelavanivcr.cz koncem září tohoto roku. Sazbu a tisk publikace zajistí společnost C.O.T. media, s.r.o.

V pátek minulý týden byla dokončena 1.fáze projektu, kdy byl dokončen nákup zahraniční literatury, odsouhlasena struktura publikace a vytvořena metodika pro zpracování obsahu. Velmi podnětných informací pro publikaci jsme získali díky provedenému průzkumu mezi odborníky na ICT v cestovním ruchu a pak díky oslovení 30 zástupců samosprávy (krajské úřady a jejich destinační managementy) a představitelů sdružení v cestovním ruchu.

Tato publikace je  spolufinancována Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu.

 
< Předch.   Další >