cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

O internetu na MADI

E-mail
Pátek, 05 prosinec 2003

Od poslední uzávěrky uběhl další měsíc a my vám opětovně přinášíme aktuální informace, tentokráte nejen o neustálém vývoji turistického serveru www.CZeCOT.com a jeho novinkách, ale také o jeho prezentaci v rámci veletrhu MADI a prohlubování spolupráce s regiony.

Internetové prezentace České republiky a evropských celků aneb bakaláři se představili

Jak je patrné z titulku, budeme hovořit nejen o internetových prezentacích, ale také o dvou bakalářích, kteří je mají na starosti. „Internetové prezentace České republiky a evropských celků“ – právě pod tímto názvem se v rámci veletrhu MADI dne 5. 11. 2003 konal doprovodný program, na který zavítalo nemalé množství zájemců o internet.

Jako první bakalář vystoupil Bc. Ondřej Kupsa, administrátor webu agentury CzechTourism, který návštěvníky nejprve seznámil s turistickou prezentací Evropy www.VisitEurope.com provozovanou Evropskou komisí cestovního ruchu (European Travel Commission). A právě to bylo prvním místem ukázky interaktivity a propojenosti webových stránek vyšších územních celků s regiony menšími. Před tím, než se však „prokliknul“ na oficiální turistickou internetovou prezentaci České republiky, představil ještě internetové stránky druhého evropského územního celku, tentokráte však o něco menšího, v minulosti známém jako Visegrádská čtyřka. Ten se nyní nově představuje pod názvem „Evropské kvarteto“ a doplňujícím sloganem „– jedna melodie“ a jeho webové stránky jsou k nalezení na www.European-Quartet.com. Nejprve byly sděleny účely jeho založení a poté byla představena témata, která jsou sdružujícími zeměmi České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska společně propagována na zahraničních trzích a internetu. Ta jsou patrná i ze samotných webových stránek: Historická města, Památky Unesco, Lázně, Židovská kultura, Kongresová a incentivní turistika a Napříč střední Evropou. A zde nastala také druhá možnost ukázky interaktivity, kterou byl „proklik“ na oficiální webové stránky agentury CzechTourism www.czechtourism.com, jejichž prezentace byla další částí programu. Podobně jako stránky Evropského kvarteta i zde se setkáte s tematickým zaměřením, a to do konce i se stejným počtem propagovaných témat, avšak v některých položkách mírně odlišných: Zlatá Praha, Lázně, Kouzlo hradů a zámků, Církevní památky, Aktivní dovolená a Kongresová turistika.

V rámci této části prezentace byli návštěvníci také seznámeni s novou mediální galerií, Bulletinem seznamujícím s novinkami, stránkami určenými pro odbornou veřejnost www.czechtourism.cz a také aktuálními informacemi ze zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Poslední možnost ukázky interaktivity pak byla demonstrována u „prokliku“ na stránky turistického serveru www.CZeCOT.com, a to přímo ze stránky zabývající se kongresovou a incentivní turistikou, kde byl umístěn odkaz na Oficiální databanku kongresových a společenských prostor, která je provozována v rámci serveru CZeCOT.com. Touto poslední ukázkou také skončila první polovina programu a slovo dostal druhý bakalář Bc. Vít Pechanec, projektový manažer zmíněného projektu turistického serveru České republiky. V jeho prezentaci byly kromě vysvětlení cílů a strategie projektu představeny jednotlivé části, obsah informačního systému a v neposlední řadě také možnosti spolupráce s ním.

 

Vzhledem k tomu, že se takto pojatá prezentace setkala s příznivým ohlasem účastníků, je velmi pravděpodobné, že bude zopakována také v rámci veletrhů GO a Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Pokud vás tedy zajímá internet či máte zájem v této sféře spolupracovat, neváhejte a již dnes si rezervujte termíny na tyto veletrhy ve vašem programu.

Regionální turistický informační systém a jak na něj

V rámci veletrhu MADI však výše popsaná prezentace nebyla jedinou akcí, která byla organizována serverem CZeCOT.com. O den později, 6. 11. 2003, se konal dvouhodinový kulatý stůl na téma Regionální turistický informační systém. Zájem cca 30 účastníků zastupujících jednotlivé regiony, krajské úřady, profesní sdružení a agenturu CzechTourism dal tušit, že je to téma, které jistě diskuzi považuje za potřebnou. Kromě základních aspektů a cílů, které by RTIS měl splňovat, zde dále byla diskutována témata typu: regionální pokrytí a další geografické členění, způsob a zdroje aktualizace dat, financování systému, použité technologie, otevřenost systému, napojení na celostátní a jiné informační systémy, otázka provozovatele systému. Řeč padla také na přednostní propagaci certifikovaných subjektů, o čemž byly podány i aktuální informace. Jak z jednání vyplynulo, informovanost v této oblasti není nikterak vysoká a zlepšení vzájemné komunikace by jistě výrazně pomohlo při budování a provozování těchto systémů. Jako klíčový problém byla také označena absence kvalitní metodiky pro vývoj regionálního informačního systému, který by respektoval nejnovější vývoj technologií. V závěru bylo dohodnuto, že problematikou by se měla dále zabývat užší komise složená z odborníků na toto téma vedená organizátorem kulatého stolu, projektovým manažerem turistického serveru CZeCOT.com Vítem Pechancem.

 
< Předch.   Další >