cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Spa & Wellness katalog má dva kmotry

E-mail
Čtvrtek, 02 prosinec 2004

V pátek dne 5. 11. 2004 od 9:30 proběhl na veletrhu MADI za účasti Ing. Jitky Pouzarové, zástupkyně České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, zadavatele projektu, a projektového manažera turistického serveru ČR CZeCOT.com Víta Pechance křest prvního vydání katalogu Spa & Welness, o kterém jsme vás informovali v předchozích číslech časopisu. Jeho kmotry se stali Dr. Antonín Plachý, předseda Svazu léčebných lázní ČR, a Ing. Pavel Attl, prorektor Vysoké školy hotelové a odborný garant projektu.

ImageHlavním cílem katalogu je rozšířit sadu imagově zaměřených prospektů agentury CzechTourism propagujících české lázně o konkrétnější informaci v podobě nabídky lázeňských a wellness zařízení ČR. Jeho realizace je obdobou Convention and Incentive katalogu, který byl v minulém roce pro CzechTourism zpracován.

Publikace je rozdělena dle lázeňských míst, u kterých za představením, výčtem přírodních léčebných zdrojů, léčených indikací, volnočasových aktivit, každoročních akcí a za kontaktem na oficiálně certifikované informační centrum naleznete seznam zařízení poskytujících lázeňské a wellness služby. Seznam je dělen do dvou částí, a to na zařízení se zdravotnickým statusem a ubytovací zařízení s oficiálním certifikátem dle jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. V závěru katalogu jsou pak představena zařízení nacházející se mimo lázeňská místa a specializované cestovní kanceláře a agentury.

U každého zařízení je kromě kontaktních údajů uveden přehled poskytovaných procedur včetně vybavení a zároveň i piktogramy označující léčené nemoci a indikace.

Během měsíce listopadu byla dokončena německá varianta katalogu Kur und Wellness a do konce roku pak propagační nástroje agentury CzechTourism a Svazu léčebných lázní doplní navíc ještě ruská verze katalogu. Počátkem roku 2005 pak jako souhrn všech jazykových mutací budou vydány katalogy jako elektronické varianty na CD-ROMu. Všechny jazykové mutace katalogu budou vytištěny v šestitisícovém nákladu a budou distribuovány na zahraničních veletrzích, kterých se CzechTourism a Svaz účastní, prostřednictvím sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, při tematických prezentacích a worskhopech organizovaných agenturou CzechTourism v zahraničí a při dalších propagačních aktivitách CzechTourismu na podporu lázeňství, jako jsou fam tripy, road show apod.

Současně s katalogem byla předvedena jeho internetová verze, která ve třech jazykových mutacích běží již více jak jeden měsíc na turistickém serveru České republiky www.CZeCOT.com. Její výhodou je to, že odráží aktuální stav informací, neboť veškeré údaje o zařízeních a nabízených procedurách si administrují sami jejich provozovatelé, a to v reálném čase. Navíc stránka každého lázeňského místa je oproti katalogu doplněna i o další multimediální nástroje a informace: fotogalerie s možností odesílání fotografií jako pohlednice, virtuální prohlídky, webkamery, interaktivní mapa regionu s vyznačenými turistickými cíli a možnosti zobrazení cykloturistických tras, možnosti koupání, dopravní informace, aktuální údaje o počasí a předpověď na další dny, aktualizovaná databanka akcí (kulturní, společenské a sportovní), možnosti ubytování mimo lázeňská zařízení apod. Velmi významnou částí je pak propojení této databanky lázeňských a wellness zařízení s databankou kongresových a společenských prostor s tím, že je možné kombinovat zadávání požadavků ve vyhledávacím formuláři pro obě střediska. Do budoucna se předpokládá i možnost vkládání balíčků (package), které jednotlivá lázeňská zařízení nabízejí s možností provizního prodeje na serveru.

 
< Předch.   Další >