cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka arrow Aktuality arrow Vychodni-Cechy.info – propagace a informování různými komunikačními kanály

Vychodni-Cechy.info – propagace a informování různými komunikačními kanály

E-mail
Středa, 25 leden 2012

Říká se, že kdo není na internetu, jako by vůbec nebyl. Osobně myslím, že je dnes velmi obtížné na internetu vůbec nebýt. Když to neuděláte vy, tak to jistě někdo brzy za vás udělá, a to tak, že uvede odkaz či zmínku o vás ve svém blogu, na sociální síti apod. Cílem tohoto článku není však popisovat, co vše udělat pro to, aby o vás na síti sítí zmínka vůbec nebyla, ale naopak, na příkladu Pardubického kraje ukázat, jak tohoto efektivního komunikačního nástroje maximálně využít.

Pardubický kraj spolu s Destinační společností Východní Čechy již od prosince roku 2006 úspěšně provozuje a rozvíjí turistický portál propagující území turistického regionu Východní Čechy na adrese www.vychodni-cechy.info. Doba, kdy vám k prezentaci na internetu stačil pouze webový portál, je však již dávno pryč. Lidé využívají informace z internetu prostřednictvím nových typů elektronických zařízení, a to především přímo v terénu, ať už to jsou chytré mobilní telefony (tzv. smartphony), GPS zařízení a v poslední době intenzivněji prostřednictvím tabletů jako jsou iPady apod.

Schema distribuce dat informačního systému cestovního ruchu Vychodni-Cechy.info.

Z toho důvodu se jeden z provozovatelů turistického portálu Destinační společnost Východní Čechy rozhodl, že těmto uživatelům vyjde vstříc a data z využívaného informačního systému zpřístupní nově také prostřednictvím speciálně upravených a optimalizovaných verzí pro displeje mobilních telefonů (http://m.vychodni-cechy.info) a zařízení s dotykovou obrazovkou - tablety a informační kiosky (http://t.vychodni-cechy.info). Obsah a přístup k němu je v těchto verzích oproti webovému portálu www.vychodni-cechy.info celkově zjednodušen a hlavně je u něho zpřístupněna možnost vyhledávání objektů a akcí v aktuálním okolí uživatele, což jistě ocení lidé především v terénu.

Co se týká struktury prezentovaných informací, tak je obdobná ve všech 3 verzích portálu, jednotný je samozřejmě jejich obsah a společná je administrace všech 3 verzí portálu tak, aby nebyly zbytečně zvyšovány nároky na správu portálu. 

Systém správy informačního obsahu portálu Vychodni-Cechy.info

Za úspěšným provozem portálu Vychodni-Cechy.info stojí i lety propracovaný systém správy jeho obsahu. Zdroje dat informačního obsahu portálu jsou následující:
  • Turistická informační centra
  • Poskytovatelé služeb a provozovatelé objektů cestovního ruchu
  • Správce portálu (World Media Partners, s.r.o.)
  • Partneři (certifikátoři služeb, zdroje dat pro kalendář akcí, regionální televize apod.)
  • Veřejnost

Základním pravidlem je, že veškeré vstupní informace procházejí před zveřejněním kontrolou. Turistická informační centra nejen data do systému aktivně zadávají, ale provádějí obsahovou kontrolu dat zadávaných od partnerů, poskytovatelů služeb a veřejnosti. Správce portálu, společnost World Media Partners, pak provádí kontrolu formální, tedy zda-li jsou data korektně zadaná do systému a zda-li nevznikají v systému duplicity.

Celé území Pardubického kraje je bezmezerovitě (a bez překryvu) rozděleno mezi TIC formou výčtu měst a obcí. Každé TIC tedy má přidělené území, za které je zodpovědné z hlediska úplných a aktuálních informací.

V systému platí obecné pravidlo, že cílem a ideálním stavem je, aby se o data v systému staral a aktualizoval příslušný odpovědný subjekt, tedy v případě objektu cestovního ruchu jeho provozovatel a v případě akce jeho pořadatel případně provozovatel objektu, kde se daná akce koná. V momentě, kdy tak činí, nemá TIC možnost do těchto prezentovaných dat zasahovat. V opačném případě má možnost do údajů zasahovat dle stanoveného rozsahu (např. u objektů cestovního ruchu jen v rozsahu kontaktních údajů a fotografií).

Rozsah úkonů, které TIC mohou v systému provádět, je stanoven bodovým sazebníkem, který je v nepravidelných intervalech aktualizován. Od množství získaných bodů za stanovené roční období se odvíjí výše dotace, kterou Pardubický kraj mezi TIC každoročně rozděluje. Systém má ambici být pro zapojená TIC maximálně motivační, a to jak z hlediska kvantity tak i kvality spravovaných údajů.

Bodový sazebník platný od 1.8.2010

Registrace nového objektu / středisk 20
Editace základních údajů objektu / střediska 7
Zadání akce  7
Zadání zprávy / aktuality 15
Zadání obrázku k objektu 5
Kontrola nově registrovaného střediska 10
Kontrola zadané akce  2
Kontrola zadané zprávy  2
Vytvoření nového turistického programu 70
Oprava / zadání GPS souřadnic 10
Vytvoření turistického programu pro vozíčkáře 100
Zadání obrázku k akci 2
Upozornění na neaktuální otevírací dobu objektu 10
Zkvalitnění (aktualizace, zatraktivnění) stávajících turistických programů
50
Zákres průběhu jedné trasy u programu či liniového objektu (naučná stezka, stezka pro inline bruslení apod.)
70

Dvakrát do roka je prováděna tzv. kontrola kvality správy TIC. Na jejím základě jsou pak přidělovány tyto záporné body:

Uvádění uzavřeného / již neexistujícího významného objektu
 -60
Neaktuální údaj u významného objektu -40
Chybějící významný objekt -40

Pro zajímavost uvádíme množství zadaných akcí do systému v jednotlivých letech:

Rok 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem 7764
10209
11955
12780
15196

Množství zadaných akcí dle data konání v jednotlivých měsících a letech:

Graf počtu konaných akcí v jednotlivých měsící a letech.

 

 
< Předch.   Další >