cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Hlavní stránka

Sekce eTurismus v rámci konference ISSS 2010

E-mail
Saturday, 01 May 2010

Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu, nebo chcete-li eTurismus, mají již své stálé místo v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě. Letos jim bylo v rámci pondělního programu dne 12.4.2010 vyhrazeno celých 2,5 hodiny v prostorách Visegrádského salonku kongresového centra Aldis v Hradci Králové.

Sérii přednášek odstartoval ministr pro místní rozvoj ing. Rostislav Vondruška, který ve zkratce zmínil vybrané projekty jeho ministerstva dotýkající se cestovního ruchu. Jako velmi efektivní zmínil reklamní kampaň na portálu Expedia, realizovanou společně s Asociací hotelů a restaurací ČR, která bude mít v letošním roce své opakování, dále jako velmi úspěšný webový projekt agentury CzechTourism označil portál Kudyznudy.cz a taktéž zmínil projekt CzechQuint, zavádějící standardy v cestovním ruchu.

Následovala přednáška ing. Milana Vodičky z agentury CzechTourism, která mnohé projekty představené ministrem Vondruškou rozvedla do větších detailů. Nejprve vyjmenoval jednotlivé webové projekty, která agentura spravuje:

Jistě jen nedopatřením z výčtu vypadl projekt CzechSpecials – OchutnejteCR. eu a dále web karlovarskytyden.cz , spadající taktéž do portfolia CzT. Konkrétněji pak rozvedl projekt Kudyznudy.cz, který prošel nedávno redesignem, spustil prezentaci na Facebooku a YouTube, aplikoval nové regionální členění a na podzim očekává spuštění nové podoby. Kromě toho tento portál nedávno spustil i tzv. pocitovou mapu, prostřednictvím které mohou lidé vyjadřovat své pocity z navštívených míst v ČR. Co se týká návštěvnosti, tak portál za rok 2009 zaregistroval 18 mil. zobrazených stránek a téměř 2,5 mil. návštěv s průměrnou délkou návštěv přes 6 min. (zdroj měření nebyl sdělen). Ing. Vodička ve své prezentaci také představil aktuálně probíhající projekt na zavedení národního informačního a rezervačního systému ČR s dobou realizace 2009 až 30. 6. 2015 a systém zavedení standardů kvality služeb v cestovním ruchu CzechQuint.

Třetí přednáškou bloku byla informace z průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro MMR a představená ing. Janem Tučkem. Cílem projektu je získání dat pro tvorbu satelitního účtu cestovního ruchu ČR, zejména zjištění počtu a struktury zahraničních a tranzitujících návštěvníků a jejich výdaje v souvislosti s návštěvou ČR. Od dubna 2005 bylo osloveno více než 100 tis. zahraničních a tranzitujících návštěvníků a do roku 2015 by se měl počet dostat až na 350 tis. Ing. Tuček uvedl, že za rok 2009 se dle údajů ČSÚ v ČR ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních 6,081 mil. osob, což po doplnění osob individuálně ubytovaných odpovídá 8,39 mil. zahraničních turistů. Pokud k tomuto číslu přičteme 8,778 mil. jednodenních návštěvníků a 2,426 mil. tranzitujících návštěvníků, získáme celkový počet 19,594 mil. zahraničních návštěvníků v roce 2009. Přednáška přesto, že nesouvisela s tématem e-turismu, přinesla navíc mnohé zajímavé záludnosti z prostředí sběru dat.

Dalším bodem programu byla prezentace polského města Radkow jako atraktivní turistické destinace, která byla tlumočena do českého jazyka. Kromě jedné fotografie městského informačního kiosku nepřinesla prakticky žádnou informaci z oblasti e-turismu, ale možná některé motivovala k návštěvě tohoto města. Následovat měla prezentace polského okresu Świdnicki, ale vzhledem k absenci přednášejících (patrně v souvislosti s tragickou leteckou havárií) nebyla realizována a prostor dostali hned kolegové z Bratislavy, kteří jsou pravidelnými hosty této konference a této sekce.

Mgr. Marek Papajčík z Magistrátu města Bratislavy představil jednotlivé turistické informační systémy jako součást marketingové podpory města Bratislava a konkrétněji představil tyto nástroje:

  • internetový portál – sekce návštěvník dostupná na visit.bratislava.sk nebo visitbratislava.eu , propojené s rezervačními systémy, propojení partnerských stránek přez widgety – především pro odběr novinek
  • infopointy (informační kiosky)
  • turistické informační centrum a jeho bezplatná telefonní linka 16186
  • sociální sítě (konkrétně prezentace na Facebooku, Twitteru, Flickeru, YouTube, Linked-in, Tripadvisoru)

Následovala krátká přestávka, po které pokračovala sekce e-turismu svou druhou částí. Moderátor první části prof. Josef Zelenka z Univerzity Hradec Králové se stal tím okamžikem přednášejícím a pustil se do své připravené prezentace pod názvem Vliv ICT na turismus. Případové studie z marketingu turismu a percepce. I přesto, že mezi odborníky nepanuje naprostá shoda v obsahu tzv. Webu 3.0, prof. Zelenka ukázal tabulkové srovnání všech tří pomyslných fází vývoje webu. Web 2.0 je obecně označován za fázi, kdy obsah webu je tvořen především jeho uživateli (návštěvníky), Web 3.0 tuto fázi posunuje, a to hlavně díky využití umělé inteligence (např. prostřednictvím tzv. inteligentních agentů), sémantického webu a dále ještě preciznější personalizací poskytovaných informací, např. pomocí analýzy chování uživatelů. Na několika příkladech (např. meta-guide.com, chatbots.org, travelodge.co.uk, smartagent.co.uk) pak představil právě zmíněné inteligentní agenty poskytující automatizovanou komunikaci s návštěvníky. V rámci marketingu tyto nástroje v budoucnu umožní přesněji předpovědět poptávku na trhu po destinaci, typu či konkrétním produktu, případně i reakci konkurence na změnu parametrů nabízeného produktu. Významnou část přednášky také věnoval případovým studiím týkající se percepce v cestovním ruchu, po které následovala ukázka využití současných technologií: HDR u fotografií a videa, Google mapy, Google Street view, Google Earth a Google Sky.

Druhou přednáškou druhé části byla navazující prezentace trendů v e-tourismu v podání moderátora druhé části Víta Pechance ze společnosti World Media Partners. V úvodní části představil globální trendy v e-tourismu a případné zájemce o hlubší informace z tohoto oboru odkázal na publikaci s názvem E-tourism, kterou jeho společnost dodala pro Ministerstvo pro místní rozvoj (nyní dostupná na www.vzdelavanivcr.cz) a na které se autorsky významnou měrou podíleli také odborníci z Univerzity Hradec Králové. Neopomenul představit Gartnerovu křivku mediálního cyklu technologií, postavení internetu jako nejvýznamnějšího zdroje informací (zdroj ETC) a na několika powerpointových obrazovkách konkrétněji uvedl jednotlivé trendy v oblasti internetu. Ty průběžně doplňoval ukázkami na konkrétních turistických portálech realizovaných jeho společností. I on se zmínil o fenoménu Web 2.0, konkrétnější informace sdělil o hotelových recenzních systémech. Závěr jeho prezentace patřil trendům v oblasti e-business a dále vysvětlení pojmu mashup, kombinujícího rozličná rozhraní, obsahy a technologie do nových projektů. To konkrétně demonstroval na příkladu města Bratislavy.

Závěr sekce patřil Ing. Karlu Mlsovi z Univerzity Hradec Králové a jeho přednášce na téma Virtuální turismus pomocí klávesnice a obrazovky. Po nezbytné definici virtuálního turismu a základních předpokladech pro jeho fungování uvedl příklady konkrétních služeb, z nichž se po zbytek prezentace věnoval technologii Second Life. Ta je prakticky nejrozsáhlejším virtuálním světem obsahující nejen fiktivní objekty a prostředí, ale také ty napodobující reálný svět. Právě ty pak mohou být de facto marketingovým nástrojem pro regiony či cestovní kanceláře. Ukázky různých míst v závěru pak doplnil reálnou ukázkou pohybu v Second Life.

Konference ISSS - sekce eTurismus 12.4.2010


Zleva: Vít Pechanec, Karel Mls, Josef Zelenka

Zleva: Vít Pechanec, Karel Mls, Josef Zelenka

Zleva: Jan Tuček, Josef Zelenka, Rostislav Vondruš

Posluchači sekce

 
< Předch.   Další >